Հետևել պատվերին

Խնդրում ենք մուտք գործել Ձեր հաշիվ, որ կարողանաք ստանալ կոդը և հետևել պատվերին։ Չունե՞ք գրանցված հաշիվ։ Հոգ չէ՜։ Մենք կօգնենք Ձեզ գրանցել այն մի քանի րոպեում։

Պատվերն ուղարկելուն պես ձեր էլ փոստին կգա կոդը պարունակող նամակ։ Այն կարող եք տեսնել նաև պատվերի էջում, մուտք գործելով ձեր հաշիվ։

Ստուգել այստեղ՝ https://www.haypost.am/