Վրձիններ

 • Տոնային քսուքի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Տոնային քսուքի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Տոնային քսուքի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Ստվերաներկի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Այտաներկի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Շրթներկի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Ստվերաներկի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Հայլայթերի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձին հայլայթերի համար։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Ստվերաներկի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։

 • Կորեկցիայի վրձին

  ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման բարձր որակի վրձին։ Վրձնի փափուկ գլխիկը և ամուր փայտյա բռնակը միասին ստեղծում են կատարյալ դիմահարդարում։ Վրձինների մազիկները շատ դիմացկուն են, խիտ և հաճելի մաշկի համար։ ՆԵ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման վրձինները իդեալական են հեղուկների, քսուքների և դիմահարդարման փոշիների հետ օգտագործելու համար, ապահովելով մանրակրկիտ տարածում և կատարյալ ծածկողականություն՝ ամեն անգամ դիմահարդարվելիս։