Առաքում և վերադարձ

Առաքում

Առաքումը կատարվում է Երևանի ամբողջ տարածքում ՝ անվճար , եթե պատվերի արժեքը գերազանցում է 5.000 դրամը։
Ապրանքը ստանալիս անհրաժեշտ է ստուգել ապրանքի տեսքը, քանակը և ստորագրել ստացման թերթիկը: Եթե առաքման
պահին ապրանքի համար վճարումն արդեն արված է, ապա ապրանքը հանձնվում է միայն պատվիրատուին: Այդ դեպքում
կարող են պահանջվել անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ: Առաքիչն իրավունք ունի չհանձնել ապրանքը,
եթե չեն կատարվել վերոնշյալ  պայմաններից որևէ մեկը, կամ չի կատարվել վճարումը:

Վերադարձ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 30-ի N 77 որոշման՝ Պարֆյումերակոսմետիկական
ապրանքները ենթակա չեն վերադարձի և փոխանակման։